Stukken agenda

    19 april 2012 Besloten vergadering Gebiedscommissie Middag-Humsterland

16 februari 2012

Agenda vergadering Gebiedscommissie MHLand, d.d. 16 februari 2012, museum Wierdenland te Ezinge, (10:00u- 11:30u).

1. Opening /vaststellen agenda

2. Gelegenheid tot inspreken

3. Mededeling/ ingekomen stukken
- Website Middag-Humsterland
- Brainstorm toekomst Middag-Humsterland 15 maart 2012
- Nationale Landschappen (bijlage: mail Servicenet)

4. Besluitenlijst Gebiedscommissie d.d. 15-12-2011 (bijlage)
advies: vaststellen

5. Overzicht financiën MHland (bijlage)

6. Projecten (ter besluitvorming)
6.1 Getijdenatelier (definitief voorstel) (bijlage)

7. Stand van zaken projecten

8. Rondvraag / Sluiting
 

login