Organisatie

Gebiedscommissie 19 juni 2013

Agenda

vergadering Gebiedscommissie M-H Land,

d.d. 19 juni 2013

museum Wierdenland te Ezinge

(17:00u- 18:30u)

 

 

1.Opening /vaststellen agenda

2.Gelegenheid tot inspreken

3.Mededeling/ ingekomen stukken

  •  LFA (mondelinge toelichting)
  •  Hoogspanningsleiding (mondelinge toelichting)

4. Besluitenlijst Gebiedscommissie d.d. 06-12-2012 (bijlage, tervaststelling).

5.Toekomst Gebiedscommissie Middag-Humsterland

5.1 Convenant Middag-Humsterland (bijlage, ter kennisneming)

5.2 Brief gemeente Winsum en Zuidhorn (bijlage, ter kennisneming)

5.3 Notitie toekomst Middag-Humsterland en rol Gebieds Commissie  (bijlage, ter bespreking)

6. Projecten (bijlagen, ter bespreking)\

6.1     Terpen- en Wierdenland een verhaal in ontwikkeling

6.2     Interpretive plan Wierdenland

7. Rondvraag /sluiting

Uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma Middag Humsterland Nationaal Landschap 2007-2013 staan de plannen voor het behoud en de ontwikkeling van Middag-Humsterland.

Doelen
Het Uitvoeringsprogramma nationaal landschap Middag-Humsterland heeft verschillende doelen:
1. De belangrijkste landschapskwaliteiten (de kernkwaliteiten) zo concreet mogelijk benoemen en de begrenzing aangeven.
2. Aangeven hoe de provincie deze landschapskwaliteiten wil behouden, beheren en waar mogelijk versterken.
3. Aangeven welke projecten en maatregelen voor de periode van 2007 tot en met 2013 (en verder) nodig zijn.
4. Programmering van middelen voor het nationale Investeringsprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 en het Provinciaal Meerjarenprogramma.

Het uitvoeringsprogramma is bedoeld als basisdocument voor de zogenoemde gebiedspartners. Zij zijn lid van de Gebiedscommissie.

Bekijk het hele Uitvoeringsprogramma Middag Humsterland Nationaal Landschap 2007-2013.

login