Organisatie

Gebiedscommissie 19 juni 2013

Agenda

vergadering Gebiedscommissie M-H Land,

d.d. 19 juni 2013

museum Wierdenland te Ezinge

(17:00u- 18:30u)

 

 

1.Opening /vaststellen agenda

2.Gelegenheid tot inspreken

3.Mededeling/ ingekomen stukken

  •  LFA (mondelinge toelichting)
  •  Hoogspanningsleiding (mondelinge toelichting)

4. Besluitenlijst Gebiedscommissie d.d. 06-12-2012 (bijlage, tervaststelling).

5.Toekomst Gebiedscommissie Middag-Humsterland

5.1 Convenant Middag-Humsterland (bijlage, ter kennisneming)

5.2 Brief gemeente Winsum en Zuidhorn (bijlage, ter kennisneming)

5.3 Notitie toekomst Middag-Humsterland en rol Gebieds Commissie  (bijlage, ter bespreking)

6. Projecten (bijlagen, ter bespreking)\

6.1     Terpen- en Wierdenland een verhaal in ontwikkeling

6.2     Interpretive plan Wierdenland

7. Rondvraag /sluiting

GC Middag-Humsterland 6 december 2012

Agenda

vergadering Gebiedscommissie M-H Land,

d.d. 06 december 2012

museum Wierdenland te Ezinge

(10:00u- 11:30u)

 

1.Opening /vaststellen agenda

2.Gelegenheid tot inspreken

3.Mededeling/ ingekomen stukken

- Brief Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (bijlage, ter kennisneming).

- E-mail-bericht mw. T. Smale over Middag-Humsterland in 1 gemeente na Gemeentelijke Herindeling (bijlage, ter kennisneming).

4. Besluitenlijst Gebiedscommissie d.d. 16-2-2012 (bijlage, tervaststelling).

5.Toekomst Gebiedscommissie Middag-Humsterland

- Verslag Brainstorm 19-04-2012 (bijlage, bespreken)

6.Financiën M-H land

- Verzoek bijdrage Servicenet Nationale Landschappen (bijlage,ter vaststelling)

7. Projecten (bijlagen, ter bespreking)

7.1     Herstel Wierden

7.2     Getijdenatelier

              7.3     Veerpontje Reitdiep

7.4      Wandelnetwerk Middag-Humsterland fase 2

 8. Rondvraag /sluiting

login