Nieuws

Donderdag 24 Maart 2011

Herstel monumentale boerenerven


De komende twee jaar worden 57 monumentale boerenerven in Middag Humsterland opgeknapt. Landschapsbeheer Groningen gaat eigenaren van karakteristieke boerenerven ondersteunen bij het herstel en de instandhouding.

Waardevol
In het open landschap van Middag-Humsterland dragen de boerenerven als 'groene eilanden' bij aan de identiteit van het gebied. De boerenerven zijn ook belangrijk voor de natuur. In het open landschap dat intensief wordt gebruikt voor de landbouw, zijn boerenerven vaak de enige plek waar vogels en kleine zoogdieren kunnen nestelen en leven.

Achterstallig onderhoud
Veel boerenerven hebben te maken met achterstallig onderhoud. Hierdoor gaan specifieke elementen van de erven verloren zijn zoals boerenboomgaarden, grachten, zware singelbeplantingen, oprijlanen, bosjes, overhoekjes en solitaire bomen. Nieuwe elementen op het boerenerf zijn niet altijd goed ingepast waardoor de landschappelijke kwaliteit achteruit gegaan.

Project Herstel Boerenerven
Landschapsbeheer Groningen zet zich in de periode 2011 - 2013 in voor het behoud van deze karakteristieke monumenten. Voor het herstel van de 57 boerenerven is een bedrag van € 450.345 uitgetrokken. De Provincie Groningen financiert het project met € 134.300.

Contact
Eigenaren van boerenerven die belangstelling hebben voor herstel van hun boerenerf kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen.

login