Nieuws

Donderdag 07 April 2011

Agrariërs laten toeristen 'inboeren'

Acht agrarische bedrijven gaan samen werken aan ‘Inboeren in Middag-Humsterland’. Met het project willen de agrariërs het leven en werken van boeren in het gebied op een positieve manier in beeld brengen en het unieke landschap promoten. Bovendien versterkt het de samenwerking tussen agrariërs onderling en met toeristische ondernemers. De boeren die zich verenigt hebben in een vereniging, ontvangt hiervoor een bijdrage van de Provincie Groningen en van de Europese Unie.  

Bedrijf laten zien
De agrarische bedrijven zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het promoten van het Nationaal Landschap van Middag-Humsterland. Minstens zo belangrijk vinden zij het om de functie van hun agrarische bedrijven binnen het unieke landschap te laten zien. Onder de titel “inboeren in Middag Humsterland” laten de boeren toeristen en recreanten kennismaken met het Nationaal Landschap, hun eigen boerenbedrijven en de manier waarop zij hun werk doen in Middag-Humsterland.

Bezoekers boeren mee
De agrariërs bieden de toeristen een dynamisch programma van een of meerdere dagen met educatieve en actieve activiteiten. Het wordt, afhankelijk van de vraag van het publiek en actuele ontwikkelingen bij de agrariërs en de toeristische ondernemers, wisselend samengesteld. Onderdelen van een arrangement kunnen zijn: meehelpen met het uitmesten van de stal, voeren van de koeien, een demonstratie van een moderne melkrobot of het meehelpen bij het uitbaggeren van een sloot. Voor het vervoer van de bezoekers hebben de iniatiefnemers hun zinnen gezet op een bijzonder vervoermiddel dat bij voorkeur milieuvriendelijk is en tegelijk als bijzonder promotiemiddel kan dienen.

Kapstok voor netwerk
Met ‘Inboeren in Middag-Humsterland’ willen de boeren niet alleen het landschap en hun bedrijven promoten. Het project vormt voor hen een belangrijke kapstok voor een netwerk van samenwerkende agrarische bedrijven en samenwerking tussen de agrarische bedrijven en andere sectoren (met name recreatief en toeristisch). Binnen dit netwerk worden kennis en ervaring uitgewisseld en nieuwe producten ontwikkeld.

Meer informatie  Mevr. C. de Ridder, Jensemaweg 15 in Oldehove.
T (0594) 597474.

login