Organisatie

Gebiedscommissie 19 juni 2013

Agenda

vergadering Gebiedscommissie M-H Land,

d.d. 19 juni 2013

museum Wierdenland te Ezinge

(17:00u- 18:30u)

 

 

1.Opening /vaststellen agenda

2.Gelegenheid tot inspreken

3.Mededeling/ ingekomen stukken

  •  LFA (mondelinge toelichting)
  •  Hoogspanningsleiding (mondelinge toelichting)

4. Besluitenlijst Gebiedscommissie d.d. 06-12-2012 (bijlage, tervaststelling).

5.Toekomst Gebiedscommissie Middag-Humsterland

5.1 Convenant Middag-Humsterland (bijlage, ter kennisneming)

5.2 Brief gemeente Winsum en Zuidhorn (bijlage, ter kennisneming)

5.3 Notitie toekomst Middag-Humsterland en rol Gebieds Commissie  (bijlage, ter bespreking)

6. Projecten (bijlagen, ter bespreking)\

6.1     Terpen- en Wierdenland een verhaal in ontwikkeling

6.2     Interpretive plan Wierdenland

7. Rondvraag /sluiting

nieuw item

lange inhoud van nieuw item
login